KOULURAKENNUS.fi

1960-luvun koulu

Oppikoulun suosio kasvoi kansa- ja kansalaiskoulun rinnalla. Koululaisista suurin osa asui kaupungeissa. Asuinalueille rakennettiin aiempaa matalampia, loivakattoisia ja betonirunkoisia kouluja, joihin tehtiin koneellinen poistoilmanvaihto. Kun 1960-luku päättyi, koulutustaso oli noussut, yli puolet suomalaisista kävi oppikoulun.

Arkkitehtuuri
Rakenteet
Talotekniikka
Lakeja ja tilastoja
Esimerkkikoulu